خدایا به داد همه مان برس

 

خدایا به داد همه مان برس
۱۳۸۷ نهم بهمن

 همیشه از جنگ و کشتن آدم ها نفرت داشتم. همیشه با شنیدن اخبار کشته شدن آدم ها دلم لرزیده. همیشه با نگاه به تصاویر رغت باری که خیلی ها چشم به روی آن بسته اند به انسان بودن خیلی از این آدم نماها شک کرده ام. همیشه از آزار کودکان نفرت داشته ام. همیشه...

نمی دانم با چه زبانی باید درباره این اتفاقات صحبت کرد؟ نمی دانم چطور می شود دید و عکس العمل نشان نداد؟ نمی دانم چرا باید این همه زن و کودک بیگناه مورد ظلم واقع بشوند و دم بر نیاورد؟  نمی دانم یک انسان چقدر می تواند قصی القلب باشد که به همنوع خودش این قدر ظلم کند و حقوقش را پایمال کند؟ نمی دانم ما انسان ها کی می خواهیم دست از این زیاده خواهی خودمان برداریم ؟ نمی دانم کی از این کشت و کشتار خسته می شویم؟ نمی دانم ....

در این باره سوال های فراوانی در ذهنم دارم و مدام آنها را با خودم مرور می کنم اما حیف، حیف که برای هیچ کدامشان جوابی پیدا نمی کنم. هیچ جوابی. هیچ جواب قانع کننده ای. هیچ چیزی که بشود دل به آن خوش کرد. انگار دوره خشم و نفرت شده در جهان زیبای خدا. انگار...

مردم بی دفاع غزه روزهای زیادی است که دارند شکنجه می شوند و همه مردم دنیا هم علیه این اتفاق معترضند اما مهاجمان انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و به کارهای شنیع خودشان ادامه می دهند و آدم های بیگناه را می کشند. انگار هیچ واهمه ای برای آنها وجود ندارد. انگار...

خدایا به داد همه مان برس. خدایا به داد مردم دردمند غزه برس که هیچ یاوری جز تو ندارند. خدایا...

 

نکته: یادداشتی برای حمایت از مردم بی دفاع غزه که در شماره 217 نشریه خانواده سبز چاپ شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید